Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος:

CE-410

Semester:

Εξάμηνο 4ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μακρυγιάννης Παναγιώτης