Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Κωδικός Μαθήματος:

CE-854

Semester:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Τυρινόπουλος Ιωάννης