Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος

Κωδικός Μαθήματος:

CE-220

Semester:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος