Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου

Κωδικός Μαθήματος:

CE-740

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος