Οκτώβριος 2020

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (CE0150), 2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης, θα διδαχθεί με σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας MS-Teams). Εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass. Οι φοιτητές κατανέμονται σε 2 τμήματα Θεωρίας και...

Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αρχίζουν ορισμένα από τα μαθήματα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να βλέπουν τις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται από τους διδάσκοντες για τη διεξαγωγή του κάθε μαθήματος. Έκτακτα...

Ενημερώνονται οι φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι στο eClass του μαθήματος των Δομικών Υλικών, ότι την Παρασκευή 9/10/2020 έγινε απεγγραφή όλων των φοιτητών, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος...

Σας ενημερώνουμε ότι στη Σύγκλητο της 05/10/2020, αποφασίστηκε οι δηλώσεις  μαθημάτων να γίνουν την περίοδο  8 - 16/10/2020. Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθούν και οι εγγραφές των πρωτοετών. Σας αποστέλλουμε το link με τη νέα ανακοίνωση, που αφορά στη διεξαγωγή των μαθημάτων:   https://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/09/2%CE%B7-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2020-2021.pdf   Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το preregister...

Ανακοίνωση - Διαφορικές Εξισώσεις (Γ' εξ.)   Μάθημα: Διαφορικές Εξισώσεις Διδάσκουσα: Δρ. Αρετάκη Αικατερίνη Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams (θα υπάρχουν δύο τμήματα). Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο τμήματα και να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass. Σύνδεσμος στο eClass: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV249/ Στο eClass θα ανακοινωθεί...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Οικοδομικής ή/και το μάθημα των Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα του eclass το αργότερο μέχρι Δευτέρα 5/10/2020. Εκεί θα αναρτηθούν οδηγίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Ο υπεύθυνος καθηγητής, Δρ Ν. Κουρνιάτης...