ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Οι εγγραφές των 

α) Αλλοδαπών – Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε.
 β) Αλλοδαπών-Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε.,

 θα γίνουν από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 
 Για την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες/ούσες με την παραπάνω κατηγορία, εισαγόμενοι/ες στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται, στις παραπάνω ημερομηνίες, όπως:

 

Καταθέσουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, οι ίδιοι/-ες ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, μαζί με

  1. δύο (2) μικρού μεγέθους φωτογραφίες,
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου/άλλου επισήμου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους ή της άδειας παραμονής τους αν διαμένουν στην Ελλάδα και
  3. τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 3Β της Φ.151/47149/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 820Β/2016), α) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4Β1, του άρθρου 1, της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) και με τη Φ.151/118482/Α5 (ΦΕΚ 3522Β/2018)

 

Για την προσέλευση στη Γραμματεία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το προκαθορισμένο ραντεβού, μέσω τηλεφώνου (210 5381719 και 210 5381720) κατά τις ώρες 9:00 -15:00 το πρωί   ή email (civ@uniwa.gr) και  η  τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος