Ιούνιος 2020

Παροχή Βοήθειας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, σε Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια βοήθεια σε σχέση με τις εξετάσεις του...

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος από τη Πέμπτη 21/5/2020 έως και την Κυριακή 7/6/2020 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω  διεύθυνσης: https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν...

Tο αρχείο περιγράφει το νέο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών, δίνει τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων και περιγράφει τις απαλλαγές για τους προερχόμενους από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Είναι γενικό στο μεγαλύτερο μέρος του και στο τέλος αναφέρει τις απαλλαγές που δικαιούνται οι φοιτητές από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Αντιστοιχίσεις...