Ιανουάριος 2019

Η ομάδα της Τετάρτης 9-11 καταργείται και συγχωνεύεται με τις ομάδες της Πέμπτης 11-13 και 13-15 λόγω μη επαρκούς αριθμού προσέλευσης φοιτητών. Όσοι φοιτητές θέλουν να παρακολουθούν το μάθημα μπορούν να προσέρχονται σε όποια από τις δύο ομάδες της Πέμπτης επιθυμούν.  ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Ανακοίνωση για τους φοιτητές των Τμημάτων της Τετάρτης (Εργαστηρίου Γεωλογίας Μηχανικού) και τους φοιτητές παλαιών εξαμήνων (Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας) Ενημερώνονται οι φοιτητές των Τμημάτων της Τετάρτης 13.00-15.00 και 15.00-17.00 (Εργαστηρίου Γεωλογίας Μηχανικού) καθώς και οι φοιτητές παλαιών εξαμήνων (Εργαστηρίου...

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις ΣΠΟΥΔΩΝ για τους φοιτητές του, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019  ηλεκτρονικά για τις Σχολές: i) Εφαρμοσμένων Τεχνών...

Ανακοίνωση: Προκήρυξη θέσεων για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 Προκήρυξη Πρακτικής Erasmus ΕΑΡΙΝΟ 18 19 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (2)  ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ           ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                        ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 Υπεύθυνη μαθήματος: Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια   Ι. Αλλαγή στα πρόσθετα μαθήματα Θα σχολιαστούν τα θέματα του τεύχους 4 και θα επιλυθούν απορίες στην αίθουσα Β230 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: ΟΜΑΔΑ 1 – τμήμα κ....

Την Πέμπτη 10/01/2019 θα γίνει το μάθημα «Σχεδιασμός Αεροδρομίων» σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (14:00-17:00, αίθουσα Κ16.214, Πανεπιστημιούπολη 1). Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου και της ύλης του μαθήματος και θα ακολουθήσει η λεπτομερής ανάπτυξη των ενοτήτων.  ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το μάθημα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας με την Ομάδα της Τετάρτης 9-11  στις 9/1 /2019 και Πέμπτης 10/1 για τις ομάδες των 11-13 και 13-15 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.  ...