Βουθούνης Παναγιώτης

qode interactive strata

Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pvouthounis@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5333

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/pvouthounis

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1

Διπλ. Μηχ. Μηχ., PhD.