ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

qode interactive strata
Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kourniatis_geometry@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2)

Το εργαστήριο Παραστατικής Γεωμετρίας και Τεχνικού Σχεδίου καλύπτει ζητήματα μεθόδων αναπαράστασης του χώρου με αναλογικά και με ψηφιακά μέσα. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται:

  • Στοιχεία Κλασσικής Ευκλείδειας και Γεωμετρίας του Χώρου – Στερεομετρίας.
  • Παράσταση σε δύο επίπεδα προβολής (Σύστημα του Monge).
  • Πολύεδρα. Συμμετρίες κανονικών πολυέδρων.
  • Παράσταση σε δύο επίπεδα προβολής καμπύλων γραμμών και επιφανειών.
  • Οι Γεωμετρικές Μέθοδοι επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων.
  • Στοιχεία σκιαγραφίας.
  • Αξονομετρική προβολή.
  • Προοπτική απεικόνιση.
  • Στοιχεία Στερεοσκοπικής Όρασης.
  • Αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού του χώρου μέσα από το σύγχρονο εργαλείο του παραμετρικού σχεδιασμού.