Παραλίκα Μαρία

qode interactive strata

ΔΕΠ

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mparal@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5393, 5748, 5762

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/mparal/

Διπλ. Πολ. Μηχ., M.Sc., Ph.D.