Οπλισμένου Σκυροδέματος

qode interactive strata
Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

cdem@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2) - Αίθ.: Γ009

Δ/ντής: Κ. Δημάκος – Καθηγητής

Περιγραφή