Υδραυλικής

qode interactive strata
Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

marval@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/marval/HydroLab/index.html

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2) Κτίριο Γ (Γ011)