Φουντουκίδης Ευάγγελος

qode interactive strata

Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

efoud@puas.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2

Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ