Φουντουκίδης Ευάγγελος

qode interactive strata

Ομότιμοι/Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

efoud@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Β

Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ