ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

qode interactive strata
Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kourniatis_geometry@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2)

Στο εργαστήριο Εισαγωγής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό οι φοιτητές διερευνούν, μέσα από μία σειρά ασκήσεων ανάλυσης και σύνθεσης, το ρόλο της αρχικής κεντρικής ιδέας στη δημιουργία της δομής και της μορφής ενός κτιρίου. Τέτοιες ασκήσεις είναι:

  • Από μνήμης σχεδιαστική απόδοση ενός υπαρκτού χώρου.
  • Σύνθεση κτιρίου με χρήση δοσμένων χωρικών μονάδων.
  • Μετασχηματισμός κύβου με στόχο τη σύνθεση μίας μικρής κατοικίας.