Εργαστήριο Χημείας, Ηλεκτροχημείας και Χημικής

qode interactive strata
Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2)

Το Διατμηματικό Εργαστήριο Χημείας, Ηλεκτροχημείας και Χημικής Τεχνολογίας (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, κτίριο Β, 2ος όροφος, αίθουσα Β215) δέχεται φοιτητές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.  Εξυπηρετεί τις διδακτικές ανάγκες μαθημάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων «Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία», «Ηλεκτροτεχνικά Υλικά» και «Χημεία».

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα της Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας εξοικειώνονται με διατάξεις που αποσκοπούν στον προσδιορισμό φυσικών και χημικών παραμέτρων στο νερό (σκληρότητα, χλωριόντα, αγωγιμότητα, pΗ, διαλυμένο οξυγόνο) και σε υγρά αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο, οξυγόνο, μικροβιακό φορτίο, στερεά, θολότητα), στην αφαλάτωση νερού με αντίστροφη ώσμωση, στη διάβρωση και προστασία μετάλλων και δομικού χάλυβα, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία μετρήσεων.