Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

qode interactive strata

Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vmouss@teiath.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/vmouss/eep1/index.html

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1