Αδάμη Χρυσή-Ελπίς

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

ΕΣΠΑ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ceadami@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Η Δρ. Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» του Ε.Μ.Π.. Το 2011 έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Ε.Μ.Π. στο πεδίο της δομητικής αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών με την τεχνική των ενεμάτων (Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της συμπεριφοράς διεπιφανειών υδραυλικών ενεμάτων υψηλής διεισδυτικότητας και λίθινων ή πλίνθινων υποβάθρων»). Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια και Σύμβουλος Μηχανικός σε θέματα τεκμηρίωσης και αποκατάστασης ιστορικών και νεώτερων κατασκευών. Μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής της Διατριβής, υπήρξε/είναι Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (στα μαθήματα «Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία» και «Πλαστική Ανάλυση Φορέων») και στην Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού (στο μάθημα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα»). Επιπλέον, έχει διδάξει ως Βοηθός Διδασκαλίας τα μαθήματα «Μηχανική της Τοιχοποιίας» και «Οπλισμένο Σκυρόδεμα» στο Ε.Μ.Π., καθώς και μια πλειάδα μαθημάτων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης και ερευνητικών ενδιαφερόντων της Δρ. Αδάμη περιλαμβάνουν: την σεισμική συμπεριφορά και τον σχεδιασμό κατασκευών από τοιχοποιία, την επισκευή και ενίσχυση ιστορικών τοιχοποιίων και μνημείων, την αποτίμηση της απόκρισης ιστορικών κτιρίων και μνημείων από τοιχοποιία, την εφαρμογή μερικώς καταστρεπτικών και μη καταστρεπτικών τεχνικών επί του τόπου των κατασκευών κ.α..
Η Δρ. Αδάμη έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 Ερευνητικά Έργα ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε κεφάλαια τόμων και σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Έχει επιβλέψει/συνεπιβλέψει περισσότερες από 20 Διπλωματικές και Μεταπτυχιακές εργασίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Ε.Μ.Π.. Έχει συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (Bulletin of Earthquake Engineering, International Journal of Architectural Heritage, Journal of Engineering Structures και the 16th European Conference on Earthquake Engineering). Είναι συν-κάτοχος δύο Εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για συστήματα εμφατνούμενης τοιχοποιίας σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών της σπουδών η Δρ. Αδάμη είχε λάβει βραβεία, διακρίσεις και υποτροφίες από διάφορους φορείς.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)