Παπανικολάου Ευάγγελος

qode interactive strata

Μόνιμο Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

epapanik@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5315

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/epapanik/

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1

Διπλ. Πολ. Μηχ., M.Sc.