Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-671

Semester:

Εξάμηνο 6ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Ρεπαπής Κωνσταντίνος