Ειδικά Θέματα CAD

Κωδικός Μαθήματος:

CE-691

Semester:

Εξάμηνο 6ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕΥ )

Ώρες:

1(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Εξαρχάκος Γεώργιος