Υγειονομική Τεχνολογία

Κωδικός Μαθήματος:

CE-673

Semester:

Εξάμηνο 6ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

2(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Παραλίκα Μαρία