Υδραυλική Ανοιχτών Αγωγών

Κωδικός Μαθήματος:

CE-653

Semester:

Εξάμηνο 6ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Παραλίκα Μαρία