Ενεργειακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος:

CE-260

Semester:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1) ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Ατανάσοβα Γιάννα