ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Aπό 1 Ιουνίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022 η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων», για το ακαδ. έτος 2022-23.
 
Προκήρυξη και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο: