ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ_ERASMUS – ΕΑΡΙΝΟ 2020-2021