ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Α´ Εξαμ.)

Καλούνται οι φοιτητές Α´ Eξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CE-140) να εγγραφούν στο eclass του Μαθήματος όπου θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων.

O σύνδεσμος eclass του Μαθήματος είναι:
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CE-140)
https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV162/

Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο eclass του Μαθήματος για τη διαδικασία εγγραφής σε Εργαστηριακά Τμήματα, τις ημερομηνίες έναρξης των Παραδόσεων Θεωρίας και των Εργαστηριακών Ασκήσεων.

Α. ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Γεωλογίας Μηχανικού περιλαμβάνει Παραδόσεις Θεωρίας (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα).

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

Οι φοιτητές Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε Τμήματα Θεωρίας όπως θα ανακοινωθεί στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/modules/announcements/?course=CIV162

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οι φοιτητές Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε Τμήματα Εργαστηρίου όπως θα ανακοινωθεί στο eclass:

https://eclass.uniwa.gr/modules/announcements/?course=CIV162

 Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις στο eclass.

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του Μαθήματος πριν από τις 30/09/2020, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χρειαστεί να επανεγγραφούν.