Ανακοίνωση για το μάθημα ΟΡΥΓΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Ανακοίνωση για το μάθημα ΟΡΥΓΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, εξ αποστάσεως με τη χρήση των εφαρμογών MsTeams και Open eClass.

Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πρέπει να εγγραφούν στο Open eClass του μαθήματος ( https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV205/ ).

Έχει γίνει διαγραφή των φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι στο Open eClass πριν τις 30/09/2020, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στο Open eClass του μαθήματος για το σύνδεσμο του μαθήματος στο MsTeams

Ο διδάσκων
Π. Αστερίου