ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στη Σύγκλητο της 05/10/2020, αποφασίστηκε οι δηλώσεις  μαθημάτων να γίνουν την περίοδο  8 – 16/10/2020.
Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθούν και οι εγγραφές των πρωτοετών.
Σας αποστέλλουμε το link με τη νέα ανακοίνωση, που αφορά στη διεξαγωγή των μαθημάτων:
 
 
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το preregister δεν λειτουργεί, διότι δεν μας έχουν ακόμη αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι λίστες των εγγεγραμμένων φοιτητών. Επομένως δεν είναι δυνατή η αποστολή των κωδικών πρόσβασης στους νεοεισερχόμενους φοιτητές μας.