Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π στον Τομέα Γ’

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π στον Τομέα Γ’

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γ “Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Εργων”

ΑΙΤΗΣΗ