Μάρτιος 2020

Η θεωρία του μαθήματος ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ θα γίνεται με MS Teams, κάθε Τρίτη 11.00, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad9a7304323724a84a4f4d16fbc582805%40thread.tacv2/1584961910525?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a972a9bb-32c2-41c0-8e65-d28bb6181b87%22%7d   ο διδάσκων Κ. Δημάκος...

Τα μαθήματα του Τομέα Β εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2019-2020 έχουν ξεκινήσει. Κάθε μάθημα έχει δικό του open e-class (ασύγχρονης διδασκαλίας). Oι ενδιαφερόμενες/νοι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εγγραφούν στο open e-class κάθε μαθήματος που παρακολουθούν χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση το όνομα χρήστη και κωδικό του λογαριασμού τους...

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30-12.00 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a27feffdb4e2847b8bcacde5d1c7eee1d%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=1cc2b875-ddac-4fda-9a96-e0d7eaf0e9a6&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class....

Η online διδασκαλία του μαθήματος "Αγγλική Τεχνική Ορολογία" (CE0470) ξεκινάει τη Δευτέρα 23/03/2020 σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ωρολογίου Προγράμματος --> http://www.civ.uniwa.gr/2020/02/20/orologio-programma-earinoy-examinoy-2020/. Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για το μάθημα φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο open e-class  (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV231/) και να ενημερωθούν για το online μάθημα της Δευτέρας από τη σχετική ανακοίνωση. Επόμενες...

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο. Έτσι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του καθηγητή και των φοιτητών. Για το συγκεκριμένο μάθημα η εκπαίδευση γίνεται πιο ευέλικτη. Θεωρία, μεθοδολογίες και λυμένα παραδείγματα ανά κεφάλαιο θα βλέπετε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα...

Πρόγραμμα των ηλεκτρονικών διαλέξεων για τα μαθήματα Μεταλλικές, Γεφυροποιία. Μεταλλικές:    https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a502cfef5fa1148cf9ad56790bdc33f31%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0a33891-1d27-4906-83f1-7716cec29ca7&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec   Γεφυροποιία:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a17f75259b3d844ef96b9e5d27ed37649%40thread.tacv2/conversations?groupId=93dbf097-8781-4fa0-83fe-de77f0537563&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec...

Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα μέσω e-class. Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως ανοίξουν τον σύνδεσμο http://eclass.uniwa.gr  εγγραφούν  ως χρήστες και παρακολουθούν τις διαλέξεις είτε των Προπτυχιακών είτε των Μεταπτυχιακών μαθημάτων, που διδάσκει....

Λόγω της αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία» θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μέσω της πλατφόρμας eclass την Παρασκευή 20/03/2020. Στο eclass έχουν ανέβει οι εργαστηριακές ομάδες, όπως δηλώθηκαν από τους φοιτητές κατά...