Ανακοίνωση – Πιθανότητες και Στατιστική – (Αλλαγή ώρας)

Ανακοίνωση – Πιθανότητες και Στατιστική – (Αλλαγή ώρας)

 Ανακοινώνεται ότι στην ηλεκτρονική τάξη έχει δημιουργηθεί το μάθημα ”Πιθανότητες και Στατιστική”. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη 01/4 και ώρα 14:00μ.μ.-17:00 μ.μ. μέσω της εφαρμογής MS Teams για όλα τα Τμήματα. Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στην eclass (Δεν ισχύει η ώρα 11:00 π.μ-14:00μ.μ.).
 
 
Οι Διδάσκοντες
 
Ελένη Θεοφίλη
 
Ξενοφών Δημητρίου