Ανακοίνωση για “Πολεοδομία & Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου”

Ανακοίνωση για “Πολεοδομία & Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου”

Το μάθημα “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου” θα συνεχιστεί την Πέμπτη 26/3 στις 11π.μ. (και κάθε Πέμπτη στις 11π.μ.) με σύγχρονη εξ` αποστάσεως εκπαίδευση από την πλατφόρμα MS Teams (Link για εγγραφή https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0e7e786b4c1f4e45abeab791e1758780%40thread.tacv2/General?groupId=15028ce9-75c2-4327-96d9-e9683cf0ac21&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec ).
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν λίγο πριν την έναρξη του μαθήματος στον σύνδεσμο https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0e7e786b4c1f4e45abeab791e1758780%40thread.tacv2/General?groupId=15028ce9-75c2-4327-96d9-e9683cf0ac21&tenantId=0c8943eec370-4bb3-ba51-321f406f32ec 
 
Επικοινωνία με τον διδάσκοντα μπορεί να γίνει και μέσω e-mail στη διεύθυνση  gvarel@uniwa.gr .