Ανακοίνωση «Γεωτεχνικά Έργα» και «Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις»

Ανακοίνωση «Γεωτεχνικά Έργα» και «Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις»

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

 στα μαθήματα «Γεωτεχνικά Έργα» και «Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις» παρακαλείσθε όπως παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο eclass για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων.

 

Ο διδάσκων,

 Γεώργιος Μπελόκας