ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ CAD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ CAD

Θα πραγματοποιηθεί μάθημα μέσω διαδικτύου για όλα τα τμήματα την 

Πέμπτη 26-03-2020 και ώρα 11:00 – 14:00 στο ακόλουθο LINK.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a317bc5e36f754cefba86e7911ac7f42f%40thread.tacv2/General?groupId=8086e622-d0de-4ee3-88f6-a59fb6544d13&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Οι φοιτητές που παρακολουθούν Πέμπτη παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την διάλεξη

http://eclass.teipir.gr/openeclass/modules/units/?course=CIVI101&id=798 

την οποία χάσανε και να αποστείλουν απορίες στο mail 

civ-cad@uniwa.gr

Στην διάλεξη θα πραγματευθούν οι ενότητες 

http://eclass.teipir.gr/openeclass/modules/units/index.php?course=CIVI101&id=801 

http://eclass.teipir.gr/openeclass/modules/units/?course=CIVI101&id=802

 

Καλό σας απόγευμα!!