ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές, ότι το μάθημα “Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία” θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 12/03/2020, στην ώρα και στην αίθουσα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Η διδάσκουσα,
Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη