Δηλώσεις: Έλεγχος μετάβασης από το 4-ετές στο 5-ετές πρόγραμμα ΠΑΔΑ

Δηλώσεις: Έλεγχος μετάβασης από το 4-ετές στο 5-ετές πρόγραμμα ΠΑΔΑ

Δηλώσεις: Έλεγχος μετάβασης από το 4-ετές στο 5-ετές πρόγραμμα ΠΑΔΑ

Η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά του φοιτητές που ακολουθούν το 5-ετές πρόγραμμα σπουδών.

Έχει πραγματοποιηθεί η μετάβαση όλων των φοιτητών από το 4-ετές στο 5-ετές πρόγραμμα σπουδών, και πλέον στις βαθμολογίες πτυχίου εμφανίζονται οι κωδικοί και οι τίτλοι των μαθημάτων του 5-ετούς προγράμματος.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να ελέγξουν την ορθή μετάβαση των μαθημάτων που έχουν περατώσει με επιτυχία στο 5-ετές πρόγραμμα, και συγκεκριμένα, στη καρτέλα ‘βαθμολογίες μαθημάτων’. Όσοι φοιτητές διαπιστώσουν αποκλίσεις να απευθυνθούν στην Γραμματεία στην Π2 (Ελαιώνας) την Τρίτη 10/3/20 και ώρες 12:00-14:00.

Μετά το πέρας του ελέγχου της μετάβασης στο 5-ετές θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις μαθημάτων στο σύστημα.