Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία

Οι εγγραφές στο εργαστήριο Οικολογίας και Περιβαλλοντική Χημείας θα γίνουν την Παρασκευή 28/2/2020 στη Β215 ώρα 9-12. Τα μαθήματα της θεωρίας θα αρχίσουν την Τρίτη 3/3/2020