Θεωρία και Εργαστήρια Παραστατικής Γεωμετρίας

Θεωρία και Εργαστήρια Παραστατικής Γεωμετρίας

Αυτήν την εβδομάδα δε θα γίνουν εργαστήρια. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να προσέλθουν την ώρα της Θεωρίας στο αμφιθέατρο, όπου θα γίνει αναφορά και στον τρόπο εγγραφής τους στα εργαστηριακά τμήματα.