ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – βαθμολογία και γραπτά

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – βαθμολογία και γραπτά

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τους βαθμούς τους και να δουν τα γραπτά τους στην αίθουσα Β230 την Τρίτη 25.02.2020 13.00-13.30 ή την Τετάρτη 26.02.2020 13.00-13.30.

Η υπεύθυνη διδάσκουσα

Σταμ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια