ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Για αλλαγή τίτλου σπουδών από Πα.Δ.Α. σε ΤΕΙ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Για αλλαγή τίτλου σπουδών από Πα.Δ.Α. σε ΤΕΙ)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που είχαν υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση για αλλαγή τίτλου σπουδών από Πα.Δ.Α. σε ΤΕΙ τον Ιούνιο 2019 και αυτοί που έχουν ή θα υποβάλλουν έως 24/02/2020, ότι θα πρέπει:  έως και Παρασκευή 06/03/2020 να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία. (οι προερχόμενοι από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας με τη κα. Γολεμάτη και οι προερχόμενοι από το πρώην ΤΕΙ Πειραιά με τις κα.Νίκα, κα.Τσαπίνου).

14-02-2020

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος