ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Οι μετεγγραφέντες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα πρέπει να  προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη 2 (Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250), Κτίριο Β’, αιθ. Β014   είτε αυτοπροσώπως είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να εγγραφούν από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες από 10.00π.μ. έως 13.00μ.μ

 

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής:

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος