ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ.

 

Σύμφωνα με το  Ν.4653/2020 (άρθρο 51), παρέχεται η  δυνατότητα στους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών (ν+2), να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τους στη Γραμματεία του Τμήματος, την επιθυμία τους να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης, είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.

Yπεύθυνη δήλωση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος