Πρόοδος μαθήματος «Μηχανική του Στερεού Σώματος»

Πρόοδος μαθήματος «Μηχανική του Στερεού Σώματος»

Η πρόοδος του μαθήματος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15.01.2020 και για τα δύο τμήματα τις ώρες του μαθήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/

 

Ο Διδάσκων