Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 6/12/2019 και ώρα 14:00 διακόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες του ΠΑ.Δ.Α.

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 6/12/2019 και ώρα 14:00 διακόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες του ΠΑ.Δ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 6/12/2019 και ώρα 14:00 διακόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και  διοικητικές διαδικασίες του  ΠΑ.Δ.Α.

 

Οι Πρυτανικές Αρχές