Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος

Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος

Όσοι έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο έστω και μια φορά δεν χρειάζεται να το ξαναπαρακολουθήσουν και να δηλώσουν ομάδες.
Το μάθημα θα πρέπει να δηλωθεί στην δήλωση μαθημάτων για να μπορεί να συμμετάσχει ο φοιτητής στην τελική εξέταση.

Οι εγγραφές στις ομάδες θα γίνουν ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση
https://forms.gle/cec1x6UpczJVUUuG8

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16/10/2019.