Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος

Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος

Εγγραφές στο μάθημα Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος.
 
Οι εγγραφές στις ομάδες θα γίνουν ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση
 
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16/10/2019.