Ανακοίνωση – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία 8/10/19

Ανακοίνωση – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία 8/10/19

Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος σε εκλεκτορικό σώμα, σήμερα 8/10/19, το μάθημα «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία» δεν θα πραγματοποιηθεί.