Μαθήματα που δεν θα διδαχθούν κατά την 1η εβδομάδα

Μαθήματα που δεν θα διδαχθούν κατά την 1η εβδομάδα

Τα μαθήματα, στα οποία δεν αναγράφεται όνομα διδάσκοντος στο αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα δεν θα διδαχθούν κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων (7/10/10 – 11/10/19). Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα για τα οποία έχουν αναρτηθεί ειδικές ενημερωτικές ανακοινώσεις από ορισμένους διδάσκοντες.
 
Κατά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις νέες αναρτήσεις του επικαιροποιημένου Ωρολογίου Προγράμματος καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις, προκειμένου να ενημερώνονται για την έναρξη όσων μαθημάτων δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.