ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ /χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Υπεύθυνη μαθήματος: Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια

 

Ι. ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα συνίσταται σε Θεωρία και Ασκήσεις Πράξης και θα υλοποιείται σε συνεχή ροή.

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο τμήματα, όπως παρακάτω:

  • Τη Δευτέρα 16.00-20.00 (σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί), παρακολουθούν οι φοιτητές από Α έως Ματζουράνης.
  • Την Τρίτη 09.00-13.00 (σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί), παρακολουθούν οι φοιτητές από Μεϊμάρης έως Ω.

Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν στο τμήμα της προτίμησής τους.

 

ΙΙΙ. ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι παραδόσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 07.10.2019 στην αίθουσα Β221.

Κατά την πρώτη εβδομάδα, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το περίγραμμα,  τους στόχους και το διάγραμμα του μαθήματος, καθώς και για τις προδιαγραφές παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, θα εφοδιαστούν με ενδεικτική Βιβλιογραφία.

 

ΙV. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Από τη δεύτερη εβδομάδα, οι φοιτητές καλούνται να έχουν μαζί τους ένα μηχανικό μολύβι με λεπτές μύτες 0.7 (ή όποιο άλλο διαθέτουν), μια γόμα για μολύβι, ένα υποδεκάμετρο, έναν διαβήτη, δύο μικρά τρίγωνα και ένα μπλοκ μιλιμετρέ χαρτιού μεγέθους Α4.

 

 

01.10.2019

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Σταμ. Μαλικούτη